Snippet


Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan zina??

Zina dapat ditakrifkan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak (bukan pasangan suami isteri) dan kedua-duanya orang yang mukallaf, dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam takrif (persetubuhan yang meragukan).

Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, dan lelaki itu menyangka bahawa perempuan yang disetubuhinya itu ialah isterinya, sedangkan perempuan itu bukan isterinya atau lelaki tadi menyangka bahawa perkahwinannya dengan perempuan yang disetubuhinya itu sah mengikut hukum syarak, sedangkan sebenarnya perkahwinan mereka itu tidak sah, maka dalam kes ini kedua-dua orang itu tidak boleh didakwa dibawah kes zina dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud, kerana persetubuhan mereka itu adalah termasuk dalam
wati’ syubhah iaitu persetubuhan yang meragukan.

Mengikut peruntukan hukuman syarak yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadith yang dikuatkuasakan dalam undang-undang Qanun Jinayah Syar’iyyah bahawa orang yang melakukan perzinaan itu apabila sabit kesalahan di dalam mahkamah wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu disebat sebanyak 100 kali sebat.

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang bermaksud :

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari kedua-duanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Surah An- Nur ayat 2)


ZINA TERBAHAGI KEPADA DUA :

1. ZINA MUHSAN
2. ZINA BUKAN MUHSAN

ZINA MUHSAN

Iaitu lelaki atau perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan yang halal (sudah pernah berkahwin)

ZINA BUKAN MUHSAN

Iaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal (belum pernah berkahwin).

Perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan Zina Muhsan ialah lelaki atau perempuan yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah pernah berkahwin, iaitu telah merasai kenikmatan persetubuhan secara halal.

Penzinaan yang tidak cukup syarat-syarat yang disebutkan bagi perkara diatas tidak boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina muhsan, tetapi mereka itu boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina bukan muhsan mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syarak.

HUKUMAN YANG DIKENAKAN KEATAS ORANG YANG ZINA MUHSAN DAN BUKAN MUHSAN

Seseorang yang melakukan zina Muhsan, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman had (rejam) iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab I’anah Al- Thalibin juzuk 2 muka surat 146 yang bermaksud :

”Lelaki atau perempuan yang melakukan zina muhsan wajib dikenakan keatas mereka had (rejam), iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati”.

Seseorang yang melakukan zina bukan muhsan sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun sebagaimana terdapat di dalam kitab Kifayatul Ahyar juzuk 2 muka surat 178 yang bermaksud :

”Lelaki atau perempuan yang melakukan zina bukan muhsin wajib dikenakan keatas mereka sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun”.
disediakan oleh: Biro Pembangunan Sahsiah & Kerohanian DSC

Dental Student Club di bawah kelolaan Biro Pembangunan Sahsiah & Kerohanian julung-julung kalinya akan menganjurkan program khas yang diberi nama KEMPEN "ANDA BIJAK JAUHI ZINA". Program ini akan dijalankan secara berterusan selama 2 minggu bermula pada 17 Oktober 2011 dan menjangkakan penglibatan menyeluruh daripada semua pelajar pergigian USIM.

Antara objektif utama program ini adalah seperti berikut:

1. Melahirkan pelajar pergigian yang seimbang dari segi akademik & agama, selaras dengan apa yang sering dilaungkan oleh Dekan Fakulti Pergigian USIM; 'Fostering a balanced professional in dentistry'

2. Memberi kesedaran & pengetahuan kepada pelajar-pelajar tentang bahaya & akibat daripada melakukan perbuatan zina yang kian membarah pada hari ini.

3. Membawa perubahan secara langsung kepada pelajar terutamanya yang sedang dilamun cinta agar menyalurkan perasaan fitrah nan suci itu kepada yang sebenarnya, iaitu pemilik cinta yang sebenar; Allah SWT.

Sepanjang 2 minggu program berlangsung, pelbagai aktiviti telah dirangka antaranya: tazkirah di setiap kelas sebanyak 2 kali seminggu, tayangan video, pertandingan menulis artikel dan sebagainya. Bagi pertandingan menulis artikel, sebanyak 2 artikel perlu dihantar oleh setiap 'batch' untuk diadili oleh juri-juri professional. Pelbagai hadiah menarik akan disediakan bagi yang berjaya.

Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama memeriahkan dan menghayati program yang akan dijalankan ini demi melahirkan generasi doktor pergigian yang serba serbi faham & cakna akan masalah yang semakin menular dalam kalangan generasi kita pada hari ini.


"bagi seorang pecinta, kehilangan hati barang sehari bagai satu mimpi ngeri..."


disediakan oleh:
Ahmad Akmal bin Ahmad Saberi
Biro Pembangunan Sahsiah & Kerohanian DSC USIM